Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Nos Fercher 7fed o fis Chwefror 2018 am 8y.h.

Festri Capel Mair (drws wrth ochr y Capel ar Feidr Fair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i’ch tiwtor neu i Philippa Gibson 01239 654561


Merched y Wawr Cylch Teifi – Welsh learners’ evening

Wednesday  7th February  2018 at 8pm

Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidr Fair, near Finch Square)

Activities and then tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all

So that we can have an idea of how many will come, please give names to your tutor or to Philippa Gibson 01239 654561

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *