Twmpath, Castell Newydd Emlyn

Twmpath gyda Dawnswyr Talog
Nos Wener 16eg Chwefror, 7yh
Yn Tŷ Nest, Gwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn
Tocyn: oedolyn £6; plentyn £4
Trefnir gan Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn
Cysylltwch â’r Gwesty am docyn: 01239 710317
 
 
Twmpath with Dawnswyr Talog
Friday 16th Feburary, 7pm
At Tŷ Nest, Emlyn Hotel, Newcastle Emlyn
Ticket: adults £6, child £4
Organised by Newcastle Emlyn Food Festival
Contact the Hotel for a ticket 01239 710317