Dathlu Dewi yn Ffostrasol

Nos Wener 9 Mawrth, 7.00 yh yn Neuadd Ffostrasol byddwn yn dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Cleif Harpwood a Geraint Cynan ac yn paratoi pryd bach o fwyd i bawb.

Os hoffech ddod i’r noson a fyddech gystal â chysylltu ar yr e-bost hwn neu ffonio 01239 851 55 cynted â phosibl i gael tocyn oherwydd nifer cyfyngedig sydd ar gael.

Unwaith eto diolch yn fawr am bob cefnogaeth.

Stiwardio yn Eisteddfodau yr Urdd

Neges gan Rhian Owens:

Bore da

A fyddai modd i chi ofyn i’ch dysgwyr a oes diddordeb gyda nhw i stiwardio yn Eisteddfodau Sir yr Urdd os gwelwch yn dda. Gall yr oriau hyn gyfrannu at eu horiau dysgu anffurfiol. Mae’r manylion isod ac os oes diddordeb gyda’ch dygwyr yna gofynnwch iddyn nhw i gysylltu ag Eurfyl Lewis os gwelwch chi’n dda. Mae manylion Eurfyl isod.

Manylion yr Eisteddfodau
Eisteddfod Shir Cynradd yw’r Steddfod fwya, cynhelir hon yn neuadd ysgol Bro Gwaun, Abergweun ar fore Sadwrn, Mawrth 24ain am 10 o’r gloch.

Mae dal angen cymorth yn yr Eisteddfod Ddawns gynhelir yn neuadd ysgol Bro Gwaun, Abergweun ar nos Lun, Mawrth 19eg am 4.30 o’r gloch ac hefyd yn yr Eisteddfod Offerynnol gynhelir yn neuadd ysgol Syr Thomas Picton Hwlffordd ar brynhawn Mawrth, Mawrth 20fed am 1 o’r gloch.

Manylion Eurfyl Lewis
Eurfyl Lewis
Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Prosiect Penfro
Canolfan yr Urdd Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Ffon : 01239 820317
Symudol : 07976 003359
Ebost: eurfyl@urdd.org