Dathlu Dewi yn Ffostrasol

Nos Wener 9 Mawrth, 7.00 yh yn Neuadd Ffostrasol byddwn yn dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Cleif Harpwood a Geraint Cynan ac yn paratoi pryd bach o fwyd i bawb.

Os hoffech ddod i’r noson a fyddech gystal â chysylltu ar yr e-bost hwn neu ffonio 01239 851 55 cynted â phosibl i gael tocyn oherwydd nifer cyfyngedig sydd ar gael.

Unwaith eto diolch yn fawr am bob cefnogaeth.