Carreg Bica yn y Pwerdy

Nos Sadwrn 10fed Mawrth, 7.30yh
Tocynnau £10 neu consesiwn £8 o Siop Ffab Llandysul neu arbed lle gyda Victoria ar ebost victoriamalcolm@btinternet.com.

Cymdogion a chyfeillion yw’r pedwarawd carreg bica, sy’n byw dim nepell o’i gilydd naill ochr i’r teifi.  Maent yn canolbwyntio ar etifeddiaeth cerddorol eu ardal, a thrwy gwead cyd-leisiol cyffyrddiad arbennig eu hofferynnau, yn ymdrin a’r holl bosibiliadau bydd y melodi yn cynnig arnynt.

Y mae’r triniaeth yn seiliedig ar gyd-chwarae’r ceinciau mewn heterophony, a sisialu’r alawon, gyda phwyslais ar addurno’r ceinciau mewn ffordd cynhenid i’w hofferynnau, sy’n gwrthgyferbynnu a’r tueddiad diweddar o bwyslais ar harmoni a threfniannau.

Y mae’r alawon eu hun yn amrywio o’r dwys i’r sionc, ac o’r hen i’r newydd. y mae carreg bica hefyd yn cynnig ambell i gân.

CARREG BICA CONCERT
Ceri Rhys Matthews / flute; Julie Murphy / voice and shruti box; Ceri Owen Jones / harp; Elsa Davies / fiddle

Saturday 10th March, 7.30pm
Tickets £10 or concessions £8 from Siop Ffab, Llandysul or reserve tickets with Victoria on email victoriamalcolm@btinternet.com.

A musical marriage made in heaven, the voice of Julie Murphy and flute of Ceri Rhys Matthews ( founding members of fernhill ) with the harp of Ceri Owen Jones and fiddle of Elsa Davies ( Deuair ). They are friends and neighbours who live on either side of the river teifi and working with the inherited music of their environs and the intertwined textures of their instruments, they explore the musical possibilities of native melody. Together they create something really exquisite.

The tunes themselves range from plangent airs to joyful jigs, from ancient to modern, spiced throughout with beautiful songs.

The treatment is grounded in playing in heterophony; susurrating melodies with an emphasis on articulation of the tunes through the interplay of the individual voices and particular qualities of each distinct instrument.

Diolch Noson Allan / Thank you Night Out