Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Oherwydd y tywydd garw mae’r cyfarfod yma (2 Mawrth i fod) wedi’i ohirio tan Ddydd Gwener 16 Mawrth am 10.30 yn Nhafarn Ffostrasol.

Neges oddi wrth Eiris Llywelyn:

Ymhellach i gais y Llyfrgell Genedlaethol am wirfoddolwyr i ddigideiddio Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi rydyn ni nawr wedi cael manylion am hyfforddiant mae’r Llyfrgell yn ei drefnu fis Mawrth yn Ffostrasol. Croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb ond a allech chi plîs roi gwybod* er mwyn i ni gael syniad faint o bobl fydd yn bresennol?

Dyma neges y llyfrgell:

Gweithdy yn Nhafarn Ffostrasol – Mawrth 2ail 2018 am 10.30 a.m.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyflwyniad i’r casgliad a ‘demo’ byw o sut mae defnyddio adnodd ar-lein i drawsgrifio’r cofnodion.

Byddwn hefyd yn dod â nifer o liniaduron fel bod pawb sy’n bresennol ac yn dymuno rhoi cynnig arni yn medru cael tro.

* Cewch ebostio fi (nic@dysgu.com) a wna i basio’r neges ymlaen