Eisteddfod y Dysgwyr 2018

23/3/18

Eisteddfod y Dysgwyr
Llynedd, cynhaliwyd Eisteddfod y Dysgwyr yn Felin-fach. Eleni, bydd yn Llandeilo. Beth am gystadlu? Nawr yw’r amser i ddechrau meddwl a pharatoi! Mae’n cynnig cyfle i chi berfformio ar y llwyfan (wrth eich hunan neu gyda grŵp), ysgrifennu’n greadigol, a gwneud gwaith celf. Bydd eich tiwtor yn gallu helpu gyda syniadau. Mae’r manylion i gyd isod. Addas i bob safon.
The Welsh Learners’ Eisteddfod
Last year, the Welsh Learners’ Eisteddfod was held in Felin-fach. This year, it will be in Llandeilo. Why not compete? Now is the time to start thinking and preparing! It offers a chance for you to perform on stage (on your own or with a group), write creatively, and do artwork. Your tutor will be able to help with ideas. The details are all below. Suitable for all levels.