Y Man a’r Lle (drws nesa i Tacsis Robin), Aberteifi, 7yh, £3.50 wrth y drws.

Digwyddiad Cymraeg sy’n cael eu trefnu gan bwyllgor Y Dwrgi. Dewch yn llu, a chefnogi rhywbeth hen, a newydd!

(Noder bod y twmpath arall, oedd wedi’i drefnu yn Llanarth yr un noson, wedi’i ganslo erbyn hyn.)

 

Y Man a’r Lle (next door to Robin’s Taxis), Cardigan, 7pm, £3.50 on the door.

Another Welsh language event organised by the people behind Y Dwrgi (Cardigan’s papur bro). Come along to support their efforts, and to work up a healthy glow!

(Please not that the twmpath planned for Llanarth on the same evening has since been cancelled.)