Archifau Dyddiol: 11/05/2018

Parti a Thwmpath

Yn anffodus, mae’r noson hon wedi’i chanslo gan fod dim digon o bobl wedi dangos diddordeb. Mae Twmpath arall ymlaen yn Aberteifi ar yr un noson.

Unfortunately, this event has been cancelled as not enough people booked a place. There’s another Twmpath in Cardigan on the same evening.

 

Gwesty Llanina | Llanina Hotel
19:00 nos Wener 11 Mai 2018 | Friday
Pryd 3 chwrs £12.50 (bwydlen ar gael) | 3 course meal, contact for menu
Twmpath i ddilyn gyda Erwyd Howells | Twmpath with Erwyd Howells
Cysylltwch am ragor o fanylion | Contact for more details:

Ffôn / Phone: 01545 572 715
E-bost / Email: Meryl.Evans@ceredigion.gov.uk