Archifau Dyddiol: 18/05/2018

Arholiadau Ymarfer 2018 / Mock Exams 2018

Dych chi wedi cofrestru i sefyll arholiad ym mis Mehefin eleni? Sesiwn adolygu ar gael ar 18 Mai 2018.

Hen Goleg, Aberystwyth, £10 (£6 gost.) am un diwrnod.

Bwciwch ar lein yma:

Lefel Mynediad
Lefel Sylfaen
Lefel Canolradd 
Lefel Uwch

Have you registered to sit an exam in June? A day of revision has been arranged for Friday 18 May 2018.

Old College, Aberystwyth, £10 (£6 concs.) for the day.

Book online here:

Lefel Mynediad Level
Lefel Sylfaen Level
Lefel Canolradd 
Lefel Uwch