Ifan Morgan Jones yn trafod Dadeni

Bydd yr awdur arobryn, Ifan Morgan Jones, yn ymweld â Chastell Aberteifi i drafod ei nofel ddiweddara, Dadeni, fore dydd Iau, 24 Mai. Mae rhai o ddysgwyr Aberteifi wedi bod yn darllen y nofel yn y dosbarthiadau, ond bydd y cyfarfod ar agor i bawb sydd â diddordeb.

Cysylltwch â Richard Vale (riv1@aber.ac.uk) am ragor o fanylion.