Cywion Cranogwen

Nos Wener 22ain Mehefin
Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ
am 7yh. £5 wrth y drws.

@cywioncranogwen
www.cywioncranogwen.com

Dewch i weld y Cywion yn talu teyrnged i arwresau cryfion, rhannu profiad a dweud eu dweud yn y sioe farddol, weledol a cherddorol arbennig hon.

Pwy yw’r Cywion? Pic-n-mics melys o feirdd, cantorion ac arlunwyr – Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam a Manon Awst, ac ambell i Gyw melyn arall.