Cyflwyniad Say Something in Welsh

Say Something in Welsh – Dosbarth Sgwrsio Uwch 2

Bydd Dee McCarney yn dod i siarad am Say Something in Welsh am 10 o’r gloch ar y 7fed o Fehefin. Mae SSiW wedi bod yn llwyddiant mawr, ac mae cynlluniau cyffrous ar y gweill gyda nhw. Croeso i bawb. Ystafell 2, Tŷ Cadwgan.

Manylion gan Richard Vale, riv1@aber.ac.uk