Gŵyl y Dysgwyr Sir Benfro

Os nad ydych chi wedi bod i’r Ŵyl o’r blaen, dyma ddiwrnod llawn gweithgareddau gyda rhywbeth i bawb ar bob lefel. Cynhelir yr Ŵyl yn Nghanolfan Bywyd Gwyllt Corsydd Teifi, Cilgerran, ar 16 Mehefin o 10 tan 4 o’r gloch y prynhawn. Croeso i bawb a’r teulu cyfan.

If you haven’t been to the Pembrokeshire Learners’ Festival before, this is a day of activities with something for everyone no matter how much Welsh you have. This year the festival will be held in the Teifi Marshes Wildlife Centre in Cilgerran on 16 June from 10am to 4pm. A warm welcome to all and the whole family.