Y Cwis Mawr

Cwis cenedlaethol sy’n addas ar gyfer Lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd.

Cynhelir rownd Ceredigion Y Cwis Mawr am 18.00, nos Fercher, 20 Mehefin, yn Y Gwndwn, Campws Theatr Felin-fach.

Dyddiad cau wedi’i ymestyn – gweler isod.

(Ymddiheuriadau bod hyn ar fyr rybudd, dim ond yr wythnos hon glywon ni amdano.)

Bydd y tîm â’r nifer uchaf o bwyntiau yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol yn Shwmae Caerdydd (Pafiliwn y Dysgwyr) ar faes Eisteddfod Caerdydd, ddydd Sadwrn, Awst 4ydd am 2 o’r gloch. Tim Hartley fydd y cwisfeistr. Bydd pob unigolyn yn y tîm buddugol yn y rownd derfynol yn derbyn bag yn llawn gwobrau – talebau, llun o adeilad y Pierhead, crys T, tanysgrifiad i’r Wawr a gwobrau eraill.

Mae’n bosibl cael hyd at bump mewn tîm.

Bydd 6 rownd o gwestiynau yn y Cwis.

Rownd 1 – Gwybodaeth gyffredinol am Gymru – byddwch yn nodi atebion ar bapur.

Rownd 2 – Rownd weledol – rhoddir darn o bapur i bob tîm a bydd rhaid ymateb i’r sbardunau gweledol.

Rownd 3 – Rownd yn profi gwybodaeth ieithyddol am y Gymraeg – byddwch chi’n nodi atebion ar bapur.

Rownd 4 – Rownd weledol – daearyddiaeth Cymru.

Rownd 5 – Rownd sain. Byddwch yn nodi’r atebion ar ddarn o bapur.

Rownd 6 – Gwybodaeth gyffredinol gyda llythyren gyntaf pob ateb yn sillafu gair. Byddwch yn nodi atebion ar bapur.

Hoffech chi ffurfio tîm? Bydd angen dweud wrth eich tiwtor, neu wrth Phyl Brake pjb@aber.ac.uk cyn gynted â phosibl.

Poster i’w lawrlwytho.

A national quiz for Welsh learners at level Canolradd and above, with regional heats at the end of the month, and the final in the Eisteddfod in August. There’s still time to register your team (see above).