Cywion Cranogwen

Nos Wener 22ain Mehefin yn Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ am 7yh.  £5 wrth y drws, (£1 i blant)
Cywion Cranogwen
Sioe am arwresau Cymru

Mae sioe gyffrous am rai o arwresau Cymru yn dod i ardal Cranogwen ei hunan!

Bydd Cywion Cranogwen yn talu teyrnged i’n harwresau – yr amlwg a’r anghofiedig, y rhai llenyddol, gwleidyddol, milwrol, morwrol, cerddorol, celfyddydol, a’r genod, lodesi, rocesi a chrotesi arwrol sy’n rhan o’n bywydau o ddydd i ddydd. Byddan nhw’n rhannu profiad ac yn dweud eu dweud yn y sioe farddol, weledol a cherddorol hon.

Pwy yw’r Cywion? Pic n mics melys o feirdd, cantorion ac arlunwyr – Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam a Manon Awst, ac ambell i Gyw melyn arall. Cewch weld rhagor yn eu geiriau eu hunain yma: @cywioncranogwen   www.cywioncranogwen.com

Bydd cyfle olaf i weld y sioe, sy wedi’i pherfformio mewn sawl man ledled Cymru, nos Wener 22ain Mehefin yn Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ am 7yh.  £5 wrth y drws, (£1 i blant). Yn addas iawn, Merched y Wawr Bro Cranogwen sy wedi trefnu’r perfformiad hwn.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson, philippa.gibson@gmail.com

A poetic, visual and musical show, about some of Wales’ heroines.