Taith Dysgwyr Sir Benfro

Rhywbeth i’ch dyddiadur!
Bydd ein trip blynyddol eleni ar ddydd Mercher Gorffennaf 11eg. Byddwn yn ymweld â’r Amgueddfa Wlân yn Nhrefach Felindre a lleoliadau eraill i’w cadarnhau. Manylion pellach am hyn ac am amser, pris ac ati yn y Pethe Penfro nesaf ac ar ein tudalen facebook. Trip y Dysgwyr yw hwn ond mae croeso I siaradwyr rhugl ymuno â ni os yw lle ar y bws yn caniatáu.

Menter Iaith Sir Benfro
Annual Welsh Learners’ Trip
Something for your diary!
Our annual trip this year will take place on Wednesday July 11th. We will visit the National Wool Museum at Drefach Felindre and other locations to be confirmed. Further details on locations,times and price etc to follow – in the next Pethe Penfro and on our facebook page.

Parti Pizza 2018

Parti Pizza yn y Tipi!
Nos Fawrth 3ydd Gorffennaf 2018 am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle (£7.00 – £12.00 yr un). Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu.

Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

Does dim rhaid bwcio. Manylion: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Croeso cynnes i bawb!

__________________________________________________
Pizza Party in the Tipi!
Tuesday 3rd July 2018 at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the Pizza Tipi. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site (£7.00 – £12.00 each). The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy.

Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

There’s no need to book. Details: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

A warm welcome to all!