Taith Dysgwyr Sir Benfro

Rhywbeth i’ch dyddiadur!
Bydd ein trip blynyddol eleni ar ddydd Mercher Gorffennaf 11eg. Byddwn yn ymweld â’r Amgueddfa Wlân yn Nhrefach Felindre a lleoliadau eraill i’w cadarnhau. Manylion pellach am hyn ac am amser, pris ac ati yn y Pethe Penfro nesaf ac ar ein tudalen facebook. Trip y Dysgwyr yw hwn ond mae croeso I siaradwyr rhugl ymuno â ni os yw lle ar y bws yn caniatáu.

Menter Iaith Sir Benfro
Annual Welsh Learners’ Trip
Something for your diary!
Our annual trip this year will take place on Wednesday July 11th. We will visit the National Wool Museum at Drefach Felindre and other locations to be confirmed. Further details on locations,times and price etc to follow – in the next Pethe Penfro and on our facebook page.