Archifau Dyddiol: 11/08/2018

Dal Ati yn yr Haf!

[Scroll down or click here for English]

(Diolch i Lesley Parker am sgwennu yr isod, ac am roi caniatâd i fi ei rannu yma!)

Mae hi’n amser yr haf a does dim dosbarthiadau Cymraeg. Felly, dim Cymraeg? Neu, ydy hi’n amser i ymarfer yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu!

Siaradwch Cymraeg â phobl!

Mae tua 2/3 o bobl sy’n byw yn Llandysul a’r fro yn siarad Cymraeg. Rhowch gynnig arni, hyd yn oed rydych yn ddweud dim ond “bore da” neu “Shw ‘mae “.

Arlein:

Parallel – Cylchgrawn dwyieithog arlein: https://parallel.cymru

Dysgu Cymraeg – adnoddau arlein: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/mynediad/

Cymraeg – Byw Dysgu Mwynhau: http://cymraeg.gov.wales/?lang=cy

Teledu a Radio

Gwrandewch ar raglen ar Radio Cymru neu gwyliwch rhaglen ar S4C. Mae rhaglen ar gyfer Dysgwyr “Dal Ati” ar S4C pob bore Sul am 10.30. http://www.s4c.cymru/en/entertainment/dal-ati/

Digwyddiadau:

Eleni mae’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Ewch draw i’r Bae am y dydd. http://eisteddfod.cymru/

Llyfrgell Llandysul

Mae llawer o lyfrau i Ddysgwyr Cymraeg, a llyfrau i blant. Mae rhestr o lyfau ar y wefan Parallel (dolenni isod), os dydyn nhw ddim ar y silffoedd yn Llyfrgell Llandysul, rhowch wybod inni ac rydym yn gallu archebu nhw.

https://parallel.cymru/amdani/?lang=en

https://parallel.cymru/llyfrau-i-ddysgwyr/?lang=en

Tanysgrifiwch i “Pethe Cylch Teifi”.  Cylchlythyr ebost sy’n hybu digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi:  http://dysgu.com/

Chwiliwch am ddosbarthiadau Cymraeghttps://dysgucymraeg.cymru/

It’s summer, there are no Welsh classes. Does that mean no Cymraeg? Time to practise what you have learnt!

Try talking to people! 

Around 2/3 of people living in Llandysul and surrounding area speak Welsh. Give it a go, even it’s “bore da” or “Shw ‘mae”.

Online:

Parallel – Bilingual online magazine: https://parallel.cymru

Learn Welsh online resources: https://learnwelsh.cymru/learning/resources/entry/

Cymraeg – Live Learn Enjoy: http://cymraeg.gov.wales/?lang=en

Radio and TV

Listen to a programme on Radio Cymru or watch a programme on S4C. Dal Ati is for Welsh Learners and is S4C on every Sunday morning at 10:30. http://www.s4c.cymru/en/entertainment/dal-ati/

Events:

The National Eisteddfod is in Cardiff this year.  Why not pop down to the bay for the day? http://eisteddfod.cymru/

Llandysul Library:

There are many books for Welsh for learners, as well as children’s books. Parallel gives some ideas of titles (see below), if they are not on the shelves they can be ordered.

https://parallel.cymru/amdani/?lang=en

https://parallel.cymru/llyfrau-i-ddysgwyr/?lang=en

Make sure you get the “Pethe Cylch Teifi” email.  This newsletter promotes Welsh language events in the Cardigan area.  Sign up here: http://dysgu.com/

Look up Welsh classeshttps://dysgucymraeg.cymru/