Geirfa Yr Eumenides

Bydd un o ddosbarthiadau Richard yn darllen nofel Daniel Davies, Yr Eumenides. Yn ôl ei arfer, mae Richard yn paratoi taflenni geirfa ar gyfer y dysgwyr, felly dyma nhw i unrhyw un sy eisiau bach o help law wrth ddarllen. (Word docs ydyn nhw, rhowch wybod os oes angen fformat arall arnoch chi.)