Archifau Dyddiol: 20/08/2018

Llun palod Sir Benfro, trwydded Comins Creadigol CC0 (Maxpixel)

Blas ar Sir Benfro

[Scroll down or click here for English]

Cwrs Haf newydd sbon: Blas ar Sir Benfro

Haf, haul, bwyd, diod, siarad Cymraeg, gwneud ffrindiau newydd, canu ar y bws!

Dyma gwrs hyfryd – rhaid i chi ddod!

Eleni, bydd ein* Cwrs Haf yn digwydd yng nghanol y gwyliau, mis Awst 20-23ain, pedwar diwrnod o ddysgu Cymraeg trwy ganolbwyntio ar fwyd, diod a rhyfeddodau Sir Benfro. Dewch i gael hwyl yn y dosbarth ac yn yr awyr iach am dri diwrnod, gyda gweithgareddau addas i’ch lefel chi, ac yna Dydd Iau bydd taith ar y bws i bawb. Byddwn ni’n mynd i sawl lle arbennig yn y sir.

I archebu lle, cliciwch ar eich lefel yn y rhestr isod (cofiwch bydd rhaid i chi fewngofnodi i wefan y Ganolfan Genedlaethol – os cewch chi drafferth, gofynnwch i’ch tiwtor!):

Cost y cwrs, gan gynnwys y bws, yw £42

Am fanylion pellach, cysylltwch â Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Ebost: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 770180

* Ymwadiad: dw i ddim yn gweithio i Sir Benfro, ond ro’n i’n methu ffeindio manylion y cwrs ‘ma arlein, felly dw i wedi gorfod creu y dudalen yma


A brand new Summer Course: Blas ar Sir Benfro / A Taste of Pembrokeshire

Summer,  sun, food, drink, Cymraeg, making new friends, sing-song on the bus!

A great course — you must come!

This year our* Summer Course will be held right in the middle of the holidays, August 20-23, and will give you four days of enjoyable learning on the theme of food, drink and other delights in Pembrokeshire. For the first three days the activities in and out of the classroom will be based on your particular level, followed by a bus trip on Day Four for all the groups. We’ll visit a number of very special places in Pembrokeshire.

To book a place, click on your level in the list below (remember you’ll need to log into your account on the Welsh for Adults’ site – ask your tutor if you have any problems!)

The cost of the course, including the bus fare, is £42

For further details, contact Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Email: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk
Phone: 01437 770180

* Disclaimer: I don’t work for Sir Benfro, but I couldn’t find any of these details online, so have made this page.