Stondinau Gwybodaeth yn Aberteifi

Dydd Sadwrn 8 Medi a Dydd Sadwrn 15 Medi bydd y tiwtoriaid lleol yn cynnal stondin yn Aldis Aberteifi, lle cewch chi wybodaeth am ddosbarthiadau’r ardal.

Wedyn, Ddydd Mawrth 18 Medi a Dydd Sadwrn 22 Medi byddwn ni’r wneud yr un peth yn Tesco Aberteifi, er mwyn peidio â cholli neb!

On Saturday 8 and 15 September the local Welsh tutors will have an information stall in Cardigan Aldis, where you can find out about the range of classes available locally.

Then, on Tuesday 18 and Saturday 22 September we’ll be doing the same thing in Cardigan Tescos, so we don’t miss anybody!

Gruffudd Owen yn Aberteifi

Bardd y Ffôn Symudol yn Dod i’r Castell

Bu tipyn o ffws am y gerdd a enillodd y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Bu canmol mawr arni gan y beirniaid swyddogol ac answyddogol, ond nid pawb oedd yn croesawu awdl mor gyfoes ei hiaith a’i thestun. Yn wir, halwyd llythyron i’r wasg yn cwyno am y geiriau rheg sy’n britho’r gerdd.

Roedd eraill wedyn yn cwyno nad oedden’ nhw’n deall yr holl gyfeiriadau yn y gerdd at wefannau ac apps (ee Twitter, Facebook, Snapchat, Tinder, Youtube ayyb).

Ond beth sydd gan awdur y gerdd ei hun, Gruffudd Owen o Gaerdydd, i ddweud am hyn oll? Wel, os dewch i gastell Aberteifi ar nos Iau, Medi 13eg am 7.30 yh, fe gewch chi glywed y cwbwl ganddo!

Gruff fydd gwestai arbennig dosbarth cynghanedd Ceri Wyn Jones y noson honno. Ond bydd y cyfarfod hwn yn agored i bawb, nid dim ond aelodau’r dosbarth.

Bydd dosbarth Ceri yn cwrdd bob nos Iau (fwy eu lai) wedi hynny tan ganol mis Rhagfyr, ac mae croeso i aelodau hen a newydd. Mae Ceri’n rhannu’r nosweithiau hynny’n ddwy: yr awr gyntaf yn wersi i’r dechreuwyr (7yh), a’r ail awr yn sesiwn i’r rhai mwy profiadol (8yh).

Dewch, da chi, felly i glywed Gruffudd Owen yn sôn am ei gerdd ‘Porth’, neu, wrth gwrs, i ymuno â’r dosbarth am y tymor. Neu, gorau oll, i wneud y ddau beth!