Taith yr Hydref

Mae Menter Iaith Sir Benfro yn trefnu Taith yr Hydref i ymweld â set Pobl y Cwm, Bae Caerdydd, a’r Bontfaen. Cysylltwch â Rhidian rhidian@mentersirbenfro.com 01239 831129 i archebu lle.

Pembrokeshire’s Menter Iaith is organising a trip to visit the set of Pobl y Cwm, Cardiff Bay and Cowbridge. Contact Rhidian  rhidian@mentersirbenfro.com 01239 831129 to book a place.