Merched y Wawr Cylch Teifi 

Merched y Wawr Cylch Teifi 
Nos Fercher 7fed mis Tachwedd am 7.30
Festri Capel Mair
Mandy Wilcox yn gwneud siocled (a bydd Cangen Llandudoch yn ymuno â changen Cylch Teifi)
Mwy o wybodaeth: Philippa Gibson: pgg@aber.ac.uk neu 01239 654561
Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Fercher gyntaf o bob mis, fel arfer.

Cardigan Merched y Wawr Welsh language women’s group, which offers a warm welcome to learners who’d like to join, if you’re confident enough to avoid turning conversations into English-only!