Sadwrn Siarad Crymych

Ysgol Undydd i Ddysgwyr y Gymraeg / Dayschool for Welsh Learners

Canolfan Ddysgu Gymunedol Crymych, Ysgol y Preseli, Crymych
Dydd Sadwrn, 10 Tachwedd 2018, 9.30 – 2.30

£8 am y dydd / £8 for the day

Amserlen / Timetable

9.30 Cofrestru / Registration
9.45 Dosbarth / Class
11.00 Coffi / Coffee
11.15 Dosbarth / Class
12.30 Cinio / Lunch
1.15 Dosbarth / Class
2.30 Ffarwelio / Depart

PWYSIG – RHAID COFRESTRU CYN Y DIWRNOD

Mae’n rhaid i bob dysgwr gofrestru a thalu ar gyfer y Sadwrn Siarad ar y wefan Genedlaethol learnwelsh.cymru. Os dych chi’n cael problemau wrth gofrestru yna ffoniwch y Ganolfan yng Nghrymych ar 01437 770180 neu ebostio learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

DS. Dw i newydd edrych ar y wefan yna (14/9/18), a methu ffeindio’r Sadwrn Siarad. Mae’n bosib bod y manylion heb gael ei hychwanegu at y safle eto. Cysylltu â swyddfa Crymych yw’r peth gorau, siwr o fod. (Nic)

IMPORTANT – YOU MUST REGISTER BEFORE THE DAY

All students must register and pay for the Sadwrn Siarad via the National Centre for Learning Welsh’s website learnwelsh.cymru. If you have any problems registering, please contact the Crymych Learning Centre on 01437 770180
learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

NB I’ve just checked the National website (on 14/9/18), and I can’t find any way to register for the Sadwrn Siarad. It’s possible that the course details haven’t been added to the site yet. Probably best just to contact the office in Crymych. (Nic)