Archifau Dyddiol: 11/11/2018

Gweithdy Gwneud Llusern

[Scroll down or click here for English]
Dydd Sul 11/11/18
10.30yb – 4yp
Theatr Byd Bychan
Gweithdy Cymraeg – gwneud llusern
am ddim
Bydd gweithdy Cymraeg, addas i ddysgwyr a Chymry Cymraeg, i wneud llusern ar gyfer Parêd Llusernau Aberteifi 7/12/18. Roedd y parêd yn llwyddiant enfawr llynedd, a’r gweithdy’n llawer o hwyl.
Dim ond 10 lle sy ar gael ar y gweithdy Cymraeg hwn, felly bwciwch cyn gynted â phosibl. Mae’r manylion i gyd yma:
I gadw lle (dwedwch eich bod chi eisiau’r gweithdy Cymraeg): samba@smallworld.org.uk | 01239 615 952

Sunday 11/11/18
10.30am – 4pm
Small World Theatre
Welsh language Workshop – making a lantern
Free
There will be a Welsh language workshop suitable for Welsh learners and Welsh speakers to make a lantern for the Cardigan Lantern Parade 7/12/18. The parade was a huge success last year, and the workshop was a lot of fun.
Only 10 places are available on this Welsh workshop, so book as soon as possible. The details are all here:
To book (say that you want the Welsh language workshop):  samba@smallworld.org.uk | 01239 615 952