Llyfr Glas Nebo – taflen eirfa

Nofel am fam a’i mab sy’n byw ger Nebo, pentref go iawn yng Ngwynedd. Maen nhw’n byw yno ar ôl rhyw drychineb / ffrwydrad enfawr, ac mae bron pawb arall wedi marw neu ddiflannu. Y mab (Siôn) a’r fam (Rowenna) yw’r cymeriadau sy’n ‘ysgrifennu’ yn y llyfr nodiadau, a dyna beth yw’r nofel.

Mae’r nofel wedi’i hysgrifennu yn nhafodiaith y Gogledd ar y cyfan, fel mae Siôn a Rowenna yn siarad, ond yn aml mae darnau mwy ‘safonol’ achos bod Siôn a Rowenna wedi darllen llawer o glasuron y Gymraeg.

Mae’r llyfr yn dechrau yn 2026, pan mae Siôn yn 14 oed, a Rowenna’n 36 oed, 8 mlynedd ar ôl y trychineb (a ddigwyddodd yn 2018).

Yn aml iawn, mae sain ‘e’ yn y De yn troi’n ‘a’ yn y Gogledd.
e.e. Pethau > pethe (yn y De) > petha (yn y Gogledd); amynedd > amynadd.

Mae Philippa wedi paratoi taflen eirfa ar gyfer ei myfyrwyr hi yma yng Ngheredigion, a chewch ei lawlwytho fan hyn:

Taflen Eirfa Llyfr Glas Nebo (pdf)