Noson Nadoligaidd Cyd Llangrannog

Nos Fercher 5/12/18
Cyd Llangrannog
Noson Nadoligaidd
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Dewch â phlataid o fwyd i’w rannu
(ond ddim gormod!)
Croeso cynnes iawn i bawb

Wednesday 5/12/18
Llangrannog Welsh Learners
Christmassy evening
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Bring a plate of food to share
(but not too much!)
A very warm welcome to all.

Merched y Wawr Cylch Teifi – Cinio Nadolig

Merched y Wawr Cylch Teifi
Nos Fercher 5ed mis Rhagfyr am 7.30
Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi.

Gŵr gwadd: Y Parch. Rhosier T.Morgan

Mwy o wybodaeth: Philippa Gibson: pgg@aber.ac.uk neu 01239 654561

Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Fercher gyntaf o bob mis, fel arfer.

Cardigan Merched y Wawr Welsh language women’s group, which offers a warm welcome to learners who’d like to join, if you’re confident enough to avoid turning conversations into English-only!