Pob cofnod gan Nic

Welsh Classes in Cardigan / Dosbarthiadau Aberteifi

Cardigan Welsh Classes 2017-18
starting 2 October 2017

Entry / Foundation / Intermediate / Advanced

Dosbarthiadau Aberteifi 2017-18 – dechrau 2 Hydref 2017

Mynediad / Sylfaen / Canolradd / UwchMynediad / Entry Level Courses for beginners


Mynediad / Beginners NB100
Thursdays, 9.30am to 2pm (a four-hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Mynediad / Beginners NB101
Monday & Thursday evenings, 6.30pm to 8.30pm (two sessions of two hours)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Mynediad 1 / Beginners NK118
Monday mornings, 10am to 12pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Siân Griffiths ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 1 / Beginners NK119
Monday evenings, 6pm to 8pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Siân Griffiths ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK126
Wednesday evenings, 6pm to 8pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Lynne Rees ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK127
Thursday afternoons, 1pm to 3pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Lynne Rees ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK131
Wednesday mornings, 9am to 11am (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Alison Vaughan-Jones ciowfa@ceredigion.gov.uk 
Online registration – click hereSylfaen / Foundation Level Courses


Syfaen / Foundation NB103
Mondays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Syfaen / Foundation NB102
Wednesday evenings, 6.30pm to 9pm (a single 2½ hour session)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Mari
Online registration – click here


Syfaen Parhad / Continuation NB104
Wednesdays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level, and starting Canolradd during the year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate Level Courses


Canolradd Parhad / Continuation NB106
Wednesdays, 9.30am to 1pm (a three hour session, with a coffee break)
🏃‍♀️ A “fast-track” course, but moving a bit slower, completing the level by the end of the year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate NB105
Tuesdays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in a year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate NB107
Monday & Thursday evenings, 7pm to 9pm (two sessions of two hours)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in a year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd Sgwrs / Intermediate Conversation NK146
Thursday mornings, 9.30am to 11.30am (a single two hour session)
A conversation group at Intermediate level
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Alison Vaughan-Jones ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Canolradd Sgwrs / Intermediate Conversation NB108
Thursday afternoons, 12pm to 2pm (a single two hour session)
A conversation group at Intermediate level
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Online registration – click here


Uwch / Advanced Courses


Uwch 1 NB113
Dydd Mawrth, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Dosbarth dwys, a fydd yn cwblhau’r lefel mewn blwyddyn
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch 2 NB109
Dydd Llun, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 (Meistroli Ceredigion) ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch 2 NB114
Nos Fercher, 6.30pm i 9pm (sesiwn 2½ awr)
Dosbarth dwys, a fydd yn dilyn cwrs newydd y Ganolfan Genedlaethol
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Sgwrs NB112
Bore Iau, 9.30am i 11.30am (sesiwn 2 awr)
Dosbarth sgwrsio, gyda ambell i siaradwr gwadd yn ymweld yn ystod y flwyddyn
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Pontio NB110
Dydd Mawrth, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Pontio NB111
Nos Lun, 7pm i 9pm (un sesiwn o ddwy awr)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma

Profiad Gwaith

Dydd Sul 1af Hydref 
10yb S4C
Rhaglen ‘Profiad Gwaith’
Rhaglen wedi’i ffilmio yng Nghastell Aberteifi, gyda rhai o ddysgwyr a Chymry Cymraeg Aberteifi yn cymryd rhan. Bydd yn rhan o ‘Dal Ati’ – rhaglen i ddysgwyr.
 
TV programme ‘Profiad Gwaith’ / ‘Work Experience’
A programme filmed at Cardigan Castle, with some Cardigan learners and Welsh speakers taking part. It will be part of the ‘Dal Ati’ programme for learners.

Cicio’r Cof / Rustbuster – Felin-fach

Dydd Gwener, 29 Medi 2017 – 9.30yb i 3.30yp, Canolfan Felin-fach
Cwrs undydd i adolygu cyn i chi ail-ddechrau ar eich dosbarth wythnosol £10 ffi llawn, (£6 gostyngiad). Cynhelir yng Nghanolfan Felin-fach, gyda dosbarthiadau ar bob lefel. Cliciwch y lefelau isod i fynd at y tudalen gofrestru:

Friday, 29 September 2017, 9.30am to 3.30pm, Felin-fach Centre
A one-day refresher course held before your weekly classes commence £10 full fee, (£6 concession). Held in the Felin-fach Centre, with classes at all levels. Click on the level name below to go to the registration page:

Myndediad/Entry (complete beginners)

Sylfaen/Foundation

Canolradd/Intermediate

Uwch/Advanced

 

Y Tafarn Sinc

Y Tafarn Sinc – helpu prynu tafarn Cymraeg

Mae’r gymuned yn ceisio codi arian trwy werthu cyfranddaliadau, er mwyn cadw’r Tafarn Sinc yn Rosebush fel y mae – tafarn Cymraeg gwych. Ond mae angen gwneud cyn diwedd mis Medi – yfory! Hoffech chi helpu a bod yn un o ‘berchnogion’ y tafarn?

Llythyr am y prosiect oddi wrth Margaret Phillips – diolch Margaret!

Y Tafarn Sinc yn Rosebush, yn y Preselau, yw un o’r llefydd prin ble mae pobl yn gallu mynd i mewn a siarad Cymraeg. Mae’r lle’n llwyddiannus ar y foment ond bydd y perchnogion yn gadael ddiwedd mis Hydref.

Mae Cymdeithas Tafarn Sinc wedi bod yn ceisio codi digon o arian i brynu’r lle ers diwedd mis Mehefin, i’w gadw fe fel y mae ar hyn o bryd, a chadw’r awyrgylch.  Bydd rhaid cael y rhan fwya o arian cyn diwedd mis Medi.

Maen nhw wedi cael mwy na hanner ond maen nhw’n dal i chwilio am bobl sy’n fodlon prynu  cyfranddaliadau [“shares”] @ £200 yr un [llog 2%] neu wneud benthyciad o £5000 am dair blynedd [llog 4%].

Yn y ddau ddewis, bydd y log yn well na beth mae banciau yn ei gynnig.

Hoffai rhywun sy’n dysgu Cymraeg brynu cyfranddaliad, neu hoffai grŵp o ddysgwyr greu ‘syndicate’ i brynu cyfranddaliad(au)?

Gallwch chi gael mwy o fanylion yma:

www.tafarnsinc.cymru

facebook & twitter: @SaveTafarnSinc

ebost: tafarnsinccymru@gmail.com

 

Y Tafarn Sinc – help buy a Welsh pub

The community is trying to raise money through the sale of shares, to keep the Tafarn Sinc in Rosebush as it is – a great Welsh language pub. But it needs to be done before the end of September – tomorrow! Would you like to help and be one of the pub’s ‘owners’?

A letter about the project from Margaret Phillips – thanks Margaret!

Y Tafarn Sinc in Rosebush, in the Preselis, is one of the rare places where people can go in and speak Welsh. The place is successful at the moment but the owners will leave at the end of October.

The Tafarn Sinc Association has been trying to raise enough money to buy the place since the end of June, to keep it as it is at present, and keep the atmosphere. The bulk of the money will be needed before the end of September.

They have got more than half but are still looking for people willing to buy shares @ £200 each [interest 2%] or make a loan of £5000 for three years [interest 4 %].

In both options, the interest will be better than what banks offer.

Would anyone learning Welsh like to buy a share, or would a group of learners be interested in creating a ‘syndicate’ to buy a share(s)?

You can get more details here:

www.tafarnsinc.cymru

facebook & twitter: @SaveTafarnSinc

email: pubsinccymru@gmail.com

 

Darlith – “Waldo a D.J.Williams”

[Scroll down or click here for English]

Cyn cynnal Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo yn Abergwaun eleni bydd arddangosfa yn tynnu sylw at gysylltiadau’r bardd â’r ardal yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Gorllewin Cymru gydol misoedd Awst a Medi.

Bydd yr arddangosfa aml-gyfrwng a drefnir gan Gymdeithas Waldo ar wahoddiad Myles Pepper yn cynnwys gwaith gan artistiaid megis Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones a Tim Fudge yn ogystal â cherddi wedi’u llythrennu, a ffotograffau prin o Waldo.

Rhoddir y lle blaenaf i’r penddelw o’r bardd gan y cerflunydd nodedig John Meirion Morris. Bydd llyfrau sydd wedi’u cyhoeddi am y bardd a’r heddychwr i’w gweld ac ar gael i’w prynu o siop lyfrau  Seaways drws nesaf.

Agorir yr arddangosfa’n swyddogol gan Mererid Hopwood pnawn Sul, Gorffennaf 30, oddeutu 4.30. Mae’r oriel yn rhan o Fwyty Bistro Peppers yn Stryd y Wesh.

Cynhelir y ddarlith flynyddol ei hun yng Nghapel Hermon ar nos Wener, Medi 29 pan fydd Robert Rhys yn son am y berthynas – tymhestlog ar adegau – rhwng Waldo a’i gyd-genedlaetholwr, D. J. Williams, a dreuliodd y rhan helaethaf o’i oes yn Abergwaun.
Bydd rhai o’r llythyrau a ddanfonwyd gan Waldo at ei gyfaill, sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, hefyd i’w gweld yn arddangosfa ‘Un Funud Fwyn’.


Prior to holding this year’s annual Waldo Williams lecture at Fishguard an exhibition highlighting the poet’s association with the area will be held at the West Wales Arts Centre all through August and September.

Hosted by Myles Pepper and organised by Cymdeithas Waldo the multi-media exhibition will feature works of art by such artists as Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones and Tim Fudge as well as calligraphed poems and rarely seen photographs of Waldo.

Pride of place will be given to the commissioned bust of the poet made by renowned sculptor John Meirion Morris. Books written about the poet and pacifist will be on display and can be purchased from Seaways bookshop next door.

The exhibition will be officially opened by Mererid Hopwood on Sunday, July 30 at around 4.30. The gallery is situated in West Street as part of the Peppers Bistro.

The annual lecture itself will be held at Hermon Chapel on Friday, September 29 when Robert Rhys will speak about the relationship – which was sometimes turbulent – between Waldo and fellow nationalist, D. J. Williams, who lived for most of his life in Fishguard.

A few of the letters sent by Waldo to his friend, which are kept at the National Library, will also be on display at the ‘Un Funud Fwyn’ exhibition.