Archifau Categori: Cerddoriaeth

Pedr a’r Blaidd – 5 Mawrth 2014

Fersiwn Cymraeg o Peter and The Wolf gan Gwyn Thomas, yn cynnwys Dona Direidi o S4C a llais Rhys Ifans .

Theatr Mwldan, Dydd Mercher 5 Mawrth 2014.

Mae seren Cyw (S4C) Dona Direidi (Elain Llwyd) yn ei gwisg aur a phinc a’r rapiau anhygoel yn mynychu perfformaid cynhyrfus. Mae’n mynd i glywed stori hudolus o Rwsia am fachgen bach o’r enw Pedr a’i ffrindau yr aderyn, hwyaden a’r gath; sy’n dod ar draws blaidd milainig yn y goedwig. Bydd ei hanturiaethau yn cael eu hadrodd drwy ddelweddau, geiriau a cherddoriaeth gan 30 o gerddorion o Ensemble Cymru gyda’r seren ffilm Rhys Ifans yn lleisio rhan y Storiwr. Fe fydd y dyluniau gan Marc Vyvyan Jones.

Rhagor o fanylion ar wefan Theatr Mwldan, neu wefan Ensemble Cymru.

 

A Welsh Language performance of Peter and the Wolf

S4C’s Dona Direidi (Elain Llwyd), Wales’ coolest rapper is going to a very special concert. She’s off to hear the magical Russian story about Peter, his friends the bird, duck and cat and their adventures with the Wolf told through images, words and music with the 30 amazing musicians of Ensemble Cymru.

More details on Theatr Mwldan’s website, or from Ensemble Cymru.

Côr Meibion yn y Red

cor rygbi

Bydd Côr Clwb Rygbi Aberteifi yn cynnal noson o ganu yn y Llew Coch, gyda digon o win poeth a mins peis i bawb! Yr arweinydd bydd Rhian Medi a Sue Leighton bydd yn cyfeilio. Bydd y cic cyntaf am 7 o’r gloch.

Cardigan Rugby Club’s male voice choir will be holding an evening of festive song in the Red Lion, with plenty of minced wine and mulled pies for everyone. Rhian Medi will be keeping them in order, and Sue Leighton will be the accompanist. Kick-off at 7.00pm.