Archifau Categori: Cwestiwn

Canolfan y Mileniwm gan Thomas Duesing

Cwestiwn Yr Wythnos – 7 Chwefror 2014

Dych chi siwr o fod yn nabod yr adeilad yn y llun, sef Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, ond beth yw enw y bardd a gyfansoddodd y geiriau yn y gwydr?

Atebwch yn y sylwadau isod, os gwelwch yn dda.

You no doubt recognise the building as the Millenium Centre in Cardiff, but who is the poet who wrote the words in the glass?

 Answer in the comments below.

 


Llun gan Thomas Duesing, wedi cyhoeddi dan drwydded Comins Creadigol ar Flickr.com.

Cwestiwn yr Wythnos

Mae sawl rhan i’r cwestiwn yr wythnos hon. Cewch ateb un neu fwy o’r rhannau. Mae mwy nag un ateb i Ran 3.

  1. Pwy yw’r dyn yn y llun?
  2. Pwy sy’n gwisgo’r dillad hyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
  3. Beth yw enw’r person sydd yn y swyddogaeth yna ar hyn o bryd, a beth yw cefndir y person yna?

This week’s question comes in several parts. Feel free to answer one or more parts. Part 3 has more than one answer. I haven’t translated the questions this  time. Google Translate, if you’re stuck.

 

 

 

[Llun: Alan Denney]

Cwestiwn yr Wythnos – beth yw’r aderyn hwn?

Beth yw enw’r aderyn yn y llun, a ble fyddech chi’n debyg o’i gweld hi?

Os hoffech chi ymarfer enwau adar yn Gymraeg, dyma set o gardiau fflach ar Quizlet. A dyma set arall gyda lot mwy o adar, i’r adarwyr go iawn!

What’s the name of the bird in the picture (yn Gymraeg!), and where would you be likely to see it?

(The links are to flashcards to practice 22 common birds’ names, and a bigger set of 100 British birds – for serious birders only!)

 

[Llun gan Ron Knight, dan drwydded Comins Creadigol.]

Cwestiwn yr wythnos #1

Rhedwr

Pwy yw’r dyn yn y llun, a ble mae e’n byw?

Gadewch eich atebion isod, yn y Gymraeg os gwelwch yn dda!

Who is the man in the picture, and where does he live?

Leave your answer below, yn Gymraeg os gwelwch yn dda!