Archifau Categori: Cwrs

Welsh Classes in Cardigan / Dosbarthiadau Aberteifi

Cardigan Welsh Classes 2017-18
starting 2 October 2017

Entry / Foundation / Intermediate / Advanced

Dosbarthiadau Aberteifi 2017-18 – dechrau 2 Hydref 2017

Mynediad / Sylfaen / Canolradd / UwchMynediad / Entry Level Courses for beginners


Mynediad / Beginners NB100
Thursdays, 9.30am to 2pm (a four-hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Mynediad / Beginners NB101
Monday & Thursday evenings, 6.30pm to 8.30pm (two sessions of two hours)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Mynediad 1 / Beginners NK118
Monday mornings, 10am to 12pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Siân Griffiths ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 1 / Beginners NK119
Monday evenings, 6pm to 8pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Siân Griffiths ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK126
Wednesday evenings, 6pm to 8pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Lynne Rees ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK127
Thursday afternoons, 1pm to 3pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Lynne Rees ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK131
Wednesday mornings, 9am to 11am (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Alison Vaughan-Jones ciowfa@ceredigion.gov.uk 
Online registration – click hereSylfaen / Foundation Level Courses


Syfaen / Foundation NB103
Mondays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Syfaen / Foundation NB102
Wednesday evenings, 6.30pm to 9pm (a single 2½ hour session)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Mari
Online registration – click here


Syfaen Parhad / Continuation NB104
Wednesdays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level, and starting Canolradd during the year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate Level Courses


Canolradd Parhad / Continuation NB106
Wednesdays, 9.30am to 1pm (a three hour session, with a coffee break)
🏃‍♀️ A “fast-track” course, but moving a bit slower, completing the level by the end of the year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate NB105
Tuesdays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in a year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate NB107
Monday & Thursday evenings, 7pm to 9pm (two sessions of two hours)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in a year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd Sgwrs / Intermediate Conversation NK146
Thursday mornings, 9.30am to 11.30am (a single two hour session)
A conversation group at Intermediate level
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Alison Vaughan-Jones ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Canolradd Sgwrs / Intermediate Conversation NB108
Thursday afternoons, 12pm to 2pm (a single two hour session)
A conversation group at Intermediate level
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Online registration – click here


Uwch / Advanced Courses


Uwch 1 NB113
Dydd Mawrth, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Dosbarth dwys, a fydd yn cwblhau’r lefel mewn blwyddyn
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch 2 NB109
Dydd Llun, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 (Meistroli Ceredigion) ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch 2 NB114
Nos Fercher, 6.30pm i 9pm (sesiwn 2½ awr)
Dosbarth dwys, a fydd yn dilyn cwrs newydd y Ganolfan Genedlaethol
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Sgwrs NB112
Bore Iau, 9.30am i 11.30am (sesiwn 2 awr)
Dosbarth sgwrsio, gyda ambell i siaradwr gwadd yn ymweld yn ystod y flwyddyn
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Pontio NB110
Dydd Mawrth, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Pontio NB111
Nos Lun, 7pm i 9pm (un sesiwn o ddwy awr)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma

Cicio’r Cof / Rustbuster – Felin-fach

Dydd Gwener, 29 Medi 2017 – 9.30yb i 3.30yp, Canolfan Felin-fach
Cwrs undydd i adolygu cyn i chi ail-ddechrau ar eich dosbarth wythnosol £10 ffi llawn, (£6 gostyngiad). Cynhelir yng Nghanolfan Felin-fach, gyda dosbarthiadau ar bob lefel. Cliciwch y lefelau isod i fynd at y tudalen gofrestru:

Friday, 29 September 2017, 9.30am to 3.30pm, Felin-fach Centre
A one-day refresher course held before your weekly classes commence £10 full fee, (£6 concession). Held in the Felin-fach Centre, with classes at all levels. Click on the level name below to go to the registration page:

Myndediad/Entry (complete beginners)

Sylfaen/Foundation

Canolradd/Intermediate

Uwch/Advanced

 

Ysgol Undydd Arholiadau

Dosbarth Cymraeg
Mae Ysgol Adolygu yn gwrs undydd arbennig i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad CBAC.
Bydd yna dri grŵp: Mynediad, Sylfaen a Chanolradd.

Dilynir patrwm Sadyrnau Siarad arferol ond gyda phwyslais ar weithgareddau a fydd o gymorth i ymgeiswyr arholiadau CBAC.
Bydd tiwtoriaid profiadol yn eich dysgu sy’n arbennigo yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Hefyd, bydd gennym staff ar y diwrod yn gweithredu fel cyfwelwyr.
The Revision Schoal is a special day course to help you to prepare for the WJEC examination.
There will be three groups at Entry, Foundation and lntermediate levels, with the format of a ‘Sadwrn Siarad’ but with an emphasis on activities that will help candidates who have entered a WJEC examination.
You will be taught by tutors who specialise in teaching Welsh as a second language and we’ll also have staff present acting as  examiners.

Cwrs Pasg Hwlffordd

23 i 25 Ebrill 2014

Coleg Penfro, Hwlffordd

9.30 – 15.30

 

Methu ffeindio rhagor o fanylion arlein hyd yn hyn. Cysylltwch â’r Ganolfan CiO yn Abertawe?

Top tip gan Maia, o’r dosbarthiadau yn Aberteifi:

Sneb arall sy’n wneud hyn, ond: un peth gwych am y cwrs ‘ma yw eu bod nhw’n cynnal cantîn. Cewch chi ginio poeth neu salad am lai na dwybunt! Mae’n anhygoel. Lle neis i’w fwyta hefyd.

 

Can’t find any more details online yet. Contact the WfA Centre in Swansea?

Top tip from Maia, in two of our Cardigan classes:

Nobody else ever does this, but: one great feature of courses there is they run the canteen. You can get a great hot dinner or salad for about two quid! It’s amazing. Nice place to eat it too.