Archifau Categori: Dolenni

Dolenni yr Wythnos

(Llun pennydd gan Mustang Joe, dan drwydded Comins Creadigol.)

Dolenni’r Wythnos

Canu Plygain
Tamaid i aros pryd, i’r rhai sy’n meddwl mynd i’r gwasanaeth plygain ym Mhenbryn nos Sul.

Arfon Gwilym, Robin Huw Bowen, and Sioned Webb sing a traditional plygain carol in Welsh, with an interview in English explaining the tradition.

Michael McCarthy a Ffau’r Llewod…
Yr Athro ieithyddiaeth yn siarad mewn cynhadledd tiwtoriaid. Cyflwyniad yn Gymraeg, testun McCarthy yn Saesneg.

The linguistics professor addresses a Welsh tutors’ conference. Intro in Welsh, McCarthy’s text in English.

Sut i fanteisio ar dechnoleg wrth ddysgu iaith
Cyngor i diwtoriaid ar sut i ddefynddio pethau fel Facebook, Quizlet, Power Point ac yn y blaen.

Advice for tutors (in Welsh) on how to how new fangled technology.

Dim Byd
Does ‘na ddim byd fel Dim Byd.

There’s nothing like Dim Byd, it’s what pausable telly was invented for. No subtitles available, but to be honest, they probably wouldn’t help.

Blog newydd Bethan

gwanas

Mae Bethan Gwanas wedi dechrau blog newydd am lyfrau plant. Lle da i ffeindio ysbydoliaeth ar gyfer yr Her Darllen Chwech?

Blog newydd ydi hwn, dim byd i wneud efo garddio, ond efo llyfrau, a llyfrau plant yn fwy na dim. Ond mae’n bosib y bydd ambell lyfr ar gyfer oedolion yn stwffio i mewn weithiau – ar gyfer Mam a Dad ac unrhyw fodrybedd neu ewythrod neu neiniau neu deidiau – unrhyw un a deud y gwir, sy’n hoffi llyfrau.

Ond yn fy marn i, mae llyfrau plant yn aml cystal os nad gwell na llyfrau oedolion, ac mae’n gwneud byd o les i bobl dros 18 ddarllen ambell lyfr plant.

Mi fydda i’n son am lyfrau da ar y blog yma, a chofiwch gysylltu os fydd gynnoch chi lyfr rydach chi’n meddwl y byswn i’n ei hoffi.

A new blog by Bethan Gwanas, about Welsh language children’s books. A good place to get inspiration for the 6 Book Challenge?