Archifau Categori: Llambed

Noson Crefftiau Nadolig

Noson arbennig i ddysgwyr Llambed a’r cylch

(An evening for Welsh learners)

Merched y Wawr Llambed yn cynnal

Noson Crefftau Nadolig

gyda Haf Meredith a Morwen Thomas

Sgwrsio a hwyl wrth wneud crefftau

(A fun, practical evening making crafts and chatting in Welsh)

Nos Lun Rhagfyr 12ed am 7.30 y.h.

Festri Capel Shiloh

(drws nesa i Swyddfa’r Heddlu ar y Stryd fawr)

Cwpaned a chacen

Croeso cynnes i bob dysgwr – yn ferched a dynion!

Cyswllt: Ann Morgan 07791966122

Poster y Noson

Gŵyl Golwg

Bydd Gŵyl Golwg yn cael ei chynnal yn Llambed eto eleni, ac ymysg y gweithgareddau bydd digwyddiadau wedi’u hanenlu at ddysgwyr Cymraeg. Isod mae rhestr o’r digwyddiadau ar gyfer dysgwyr Cymraeg:

Gŵyl Golwg will be held in Lampeter again this year, and amongst the packed programme will be activities for Welsh learners. The events for Welsh learners are as follows:

Amserlen Sesiynau Lingo Newydd – 14 Medi

  • 10.30 Adloniant gan ddysgwyr lleol – Local entertainment
  • 11.00 Sgwrs Holi ac Ateb gyda Dysgwyr Rownd Derfynol Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 / Chat with Dysgwyr y Flwyddyn 2014 Finalists
  • 12.00 Gemau a phosau a hwyl i’r teulu / Family games and puzzles
  • 13.00 Sesiwn Rhagarweiniol – Bethan Gwanas yn trafod Darlith Goffa Islwyn Ffowc Ellis / Introductory session with Caryl Bethan Gwanas
  • 15.00 Sesiwn Rhagarweiniol – Caryl Lewis yn trafod Sgwrs Martha Jac a Sianco / Introductory session with Caryl Lewis
  • 17.00 Canu o gwmpas y piano / Sing song