Archifau Categori: Llanelli

Eisteddfod – taith gerdded i ddysgwyr

Mae Is-bwyllgor y dysgwyr, Eisteddfod Sir Gâr wedi trefnu taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar ddydd Sul 29 Mehefin, i gychwyn o The Sandpiper, Llanelli am 2.30yp.  Atodaf boster sy’n rhoi manylion llawn i chi am y daith.  Rhaid archebu lle wrth ffonio Siân Merlys ar 01558 822 729.

Gan obeithio am dywydd braf ar y dydd!

Hwyl am y tro,
Catrin

Catrin Mair Evans
Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer

Poster Taith Gerdded 29 Mehefin