Archifau Categori: Maenclochog

Pobol Bro Waldo

POBOL BRO WALDO –

Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau

‘Pobol Bro Waldo’ fydd teitl darlith Emyr Llewelyn pan fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau yn Neuadd Gymunedol Maenclochog eleni ar nos Wener, Mehefin 20.

Bydd y gŵr o Ffostrasol yn gosod Brwydr y Preselau yn ei chyd-destun hanesyddol a chenedlaethol gan gyfeirio at frwydrau eraill a fu i ddiogelu cymunedau Cymraeg.

“Byddaf yn mynd nôl yn bell, i’r cyfnod cynhanes, i ddangos bod pobol bro Waldo wedi teithio ar draws Ewrop i gyrraedd y fro. Byddaf yn nodi pam oedd y lle’n bwysig yn y cyfnod Neolithig. Byddaf yn sôn am hyn fel mater o gefndir i’r diwylliant sydd wedi magu dynion dewr annibynnol eu barn gan gyfeirio at y ffaith bod dau o ddynion mwyaf y ganrif wedi dod o’r fro,” meddai.

Pris mynediad i’r noson yw £5 a cheir darlleniade hefyd o waith beirdd megis Wyn Owens, Eirwyn George a Waldo yn ogystal â datganiad gan Gôr Harmo-ni. Noddir y noson gan Llenyddiaeth Cymru.

Trannoeth cynhelir taith gerdded ar draws y Preselau fel gweithred symbolaidd i gofio am yr arweinwyr a lwyddodd i gadw militariaeth draw o’r llethrau. Bydd y cerddwyr yn ymgynnull ar ben Bwlchgwynt am ddeg o’r gloch i gynnal seremoni fer cyn cael eu cludo i odre Foel Drygarn ger Mynachlog-ddu er mwyn cerdded y saith milltir nôl at Foel Eryr. Dyma’r pumed tro i’r daith gael ei chynnal. Ac mae rhai unigolion wedi cymryd rhan ymhob un o’r teithie.

Ar y nos Sadwrn yn Neuadd Maenclochog cynhelir cyngerdd yng nghwmni Lowri Evans o Drefdraeth a Chôr Corlan o ardal Llanboidy. Pris mynediad fydd £7 i oedolion a £3 i blant. Tocynne ar werth yn lleol. Mae’r gweithgareddau’n rhan o Ŵyl Clochog wedi’u trefnu gan Glychau Clochog. Trefnwyd y noson gyngerdd gyda chymorth Cynllun Noson Allan.