Archifau Categori: Tyddewi

Taith i Sir Benfro

Dydd Sadwrn 14 Mehefin 2014

Dirwnod allan i ddysgwyr Ceredigion

Dewch â chamera i dynnu lluniau o’r daith. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ysgrifennu adroddiad byr a/neu gapsiwn i’r llun.

Dim ond un bws, felly y cyntaf i’r felin.

Bws yn codi yn Aberystwyth, Aberaeron ac Aberteifi, ac ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran, Castell Henllys ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gyda swper yn Llys y Fran.

Manylion llawn yma, neu gysylltwch â Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

Saturday 14 June 2014

Trip to Pembrokeshire for Ceredigion learners

Bring a camera to take photos of the trip. You will also be required to write a short report and/or caption for the picture.

Only one bus, so first come, first served.

The bus will pick up in Aberystwyth, Aberaeron and Cardigan, and visit Cilgerran Wildlife Centre, Castell Henllys and St David’s Cathedral, with supper in Llys y Fran.

Full details here, or contact Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

 

 

Llun “Roof, St Davids Cathedral” gan dachalan.