Archifau Categori: Sgwrsio

CYD Llangrannog – Noson Nadoligaidd

dolig

Pentre Arms, Llangrannog, 7.30pm ymlaen. Dewch ag ychydig o fwyd i’w rannu – bring some food (not too much!) to share.
1af a’r 3edd nos Fercher y mis fel arfer – ond fydd DIM cyfarfod 1/1/14

1st & 3rd Wednesday of the month usually – but there WON’T be a meeting 1/1/14.

Philippa 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Map: http://tinyurl.com/pentre-arms

Croeso cynnes i bawb – Warm welcome to all

Llun gan Carwyn lloyd Jones.