Tag Archif: Cymdeithas yr Iaith

Gwrthdystiad Cymdeithas yr Iaith yn Aberteifi – 1 Chwefror 2014

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg – Gwrthdystiad
Dydd Sadwrth 1af Chwefror ar y cei wrth hen bont Aberteifi am 11.00yb.

Dewch i sefyll gyda gwrthdystiad Cymdeithas yr iaith i ofyn i lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau dyfodol i’r iaith fel iaith gymunedol. Byddwn ni’n gofyn am y pethau hyn:

 • Addysg Gymraeg i bawb
 • Cyrff cyhoeddus yn gweinyddu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cydnabod pwysigrwydd yr iaith yn y system cynllunio
 • Datblygu cynaliadwy
 • Tegwch ariannol i’r iaith (e.e. dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion)
 • Safonau iaith clir ac effeithiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

Bydd Dewi Pws yno i’w gefnogi.

Croeso cynnes i bawb!

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Richard Vale.

Welsh Language Society – Demonstration
Saturday 1st February, on the quay by the old Cardigan bridge at 11a.m. o’clock.

Come and stand with the Welsh Language Society to ask the Welsh Government to do more to ensure a future for the language as a community language. We’ll be asking for these things:

 • Welsh education for all
 • Public bodies to do their internal administration in Welsh
 • Acknowledge the importance of the language in the planning system
 • Sustainable development
 • Financial fairness for the language (e.g. Welsh classes for Adults
 • Clear and effective language standards for public services)

Dewi Pws will be there in support.
A warm welcome to all!

For details, contact Richard Vale.

 

[Llun gan Rhys Llwyd, dan drwydded Comins Creadigol.]