Tag Archif: Llangrannog

Penwythnos Cymraeg i’r Teulu, Llangrannog – 28 Chwefror

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. 28 Chwefror – 2 Mawrth 2014

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg fel teulu gyda gwersi a gweithgareddau Cymraeg – penwythnos llawn hwyl i oedolion a phlant. Yn addas ar gyfer dechreuwyr, lefel Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a siaradwyr rhugl.

Sgïo, beicio, merlota, trampolîn, wal ddringo, cwrs rhaffau a nofio.

Am fanylion pellach cysylltwch â Lorraine Middleton: 01443 483 600, neu cliciwch fan hyn i lawrlwytho’r ffurflen fwcio.

Llangrannog Urdd Centre, 28 February – 2 March 2014

A chance to practise speaking Welsh as a family with Welsh lessons and activities – a fun packed weekend for adults and children.

A chance to practise speaking Welsh as a family with Welsh lessons and activities – a fun packed weekend for adults and children. Suitable for beginners, Entry level, Foundation, Intermediate, Advanced and fluent speakers.

Skiing, quad biking, horse riding, trampoline, climbing wall, rope course and swimming.

For further information contact Lorraine Middleton: 01443 483 600, or click here to download the booking form.

CYD Llangrannog – Noson Nadoligaidd

dolig

Pentre Arms, Llangrannog, 7.30pm ymlaen. Dewch ag ychydig o fwyd i’w rannu – bring some food (not too much!) to share.
1af a’r 3edd nos Fercher y mis fel arfer – ond fydd DIM cyfarfod 1/1/14

1st & 3rd Wednesday of the month usually – but there WON’T be a meeting 1/1/14.

Philippa 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Map: http://tinyurl.com/pentre-arms

Croeso cynnes i bawb – Warm welcome to all

Llun gan Carwyn lloyd Jones.